Citec Sverige

Citecs globala expertis i kombination med vår lokala närvaro i Sverige hjälper er att sticka ut.

Välkommen till Citec Sverige – er byggnadspartner!

Citec AB har sitt huvudkontor i Stockholm och kontor finns även Karlstad. Citec AB har ungefär 30 medarbetare i Sverige och sysselsätter kontinuerligt ytterligare 100 Citec-ingenjörer med uppdrag och projekt utförda och ledda av den svenska organisationen.

Tack vare vårt koncept med lokal närvaro kombinerat med globala resurser, kan vi erbjuda er hela paletten med Citec Groups  tjänster inom projektledning och projektering för multidisciplinära projekt inom process-, raffinaderi-, energi-, papper & massa-, bygg-, och läkemedelsindustrin.

I Sverige besitter vi speciell kompetens inom byggnadssektorn med fokus på BIM.

CITEC SVERIGES TJÄNSTER

 • Project Management
 • Piping Design (3D)
 • Mechanical Design
 • Process design, calculation, simulation, analyses, risk analyses
 • Tank, vessel, pressurised vessel design
 • Calculation
 • Electrical design (high, medium and low voltage)
 • Instrument & Automation
 • Steel structural Design
 • Concrete Design
 • Piling Design

 • Sub structural Design
 • HVAC
 • Plumbing
 • Water Drainage Design
 • Planning & Scheduling
 • Construction & Installation Management
 • Site Supervision
 • BAS-U & BAS-P
 • Documentation, Information
 • Quality (QA/QC, IQ/OQ, PQ)
 • Health Safety Environmental

Vi sänker era totala kostnader med hjälp av BIM

Förbättrad informationsanvändning innebär färre misstag. En av huvudfunktionerna gällande BIM är strävan mot informativa 3D-modeller i alla stadier – från tidig planeringsfas till genomförande och underhåll, och slutligen demolering.

Enkelt beskrivet så handlar BIM om att dela och använda information. Om du har rätt information vid rätt tidpunkt så kan du jobba smartare och spara både tid och pengar.

Fredric Jacobson, Business Development Manager, Citec Sverige.

Läs mer om BIM (på engelska)

Det bästa med mitt jobb är variationen i projekten och de olika utmaningarna de medför. De internationella projekten tenderar att vara rätt utmanande p.g.a. regionala standarder och föreskrifter, men samtidigt är det just det som gör dem intressanta. Jag uppskattar även att få jobba med människor från olika länder och tillsammans skapa en produkt vi alla kan vara stolta över och som kunden är nöjd med.

Daniel Hamberg, Design Engineer, Stockholm

Lär känna oss på Citec (på engelska)

Kvalitet

Vi förstår vikten av högklassisk design i industriella projekt. Därför använder vi oss av de bästa kvalitetsstyrningssystemen och processerna som ständigt utvecklas och kontrolleras för att säkerställa felfritt projektgenomförande. Vi värdesätter kundens åsikt och siktar alltid mot högsta nivå gällande kundnöjdhet.

Läs mer om vår kvalitetspolicy (på engelska)

 

Citec Sveriges kontor

Citec Sweden: Karlstad

 • Lagergrens gata 4
 • 652 26 Karlstad

Citec Sweden: Stockholm

 • Liljeholmsstranden 5
 • 117 43 Stockholm

För mer information, kontakta:

Fredrik Nilsson
Managing Director
Citec Sweden
Phone: +46 761 88 19 50
Christian Lundberg (Stockholm)
Director of Industry Sweden
Citec Sweden
Phone: +46 722 23 80 69