Citec Sverige

Citecs globala expertis i kombination med vår lokala närvaro i Sverige hjälper er att sticka ut.

Välkommen till Citec Sverige – er byggnadspartner!

Citec AB har sitt huvudkontor i Stockholm och kontor finns även Karlstad. Citec AB har ungefär 30 medarbetare i Sverige och sysselsätter kontinuerligt ytterligare 100 Citec-ingenjörer med uppdrag och projekt utförda och ledda av den svenska organisationen.

Tack vare vårt koncept med lokal närvaro kombinerat med globala resurser, kan vi erbjuda er hela paletten med Citec Groups  tjänster inom projektledning och projektering för multidisciplinära projekt inom process-, raffinaderi-, energi-, papper & massa-, bygg-, och läkemedelsindustrin.

I Sverige besitter vi speciell kompetens inom byggnadssektorn med fokus på BIM.

CITEC SVERIGES TJÄNSTER

 • Project Management
 • Piping Design (3D)
 • Mechanical Design
 • Process design, calculation, simulation, analyses, risk analyses
 • Tank, vessel, pressurised vessel design
 • Calculation
 • Electrical design (high, medium and low voltage)
 • Instrument & Automation
 • Steel structural Design
 • Concrete Design
 • Piling Design

 • Sub structural Design
 • HVAC
 • Plumbing
 • Water Drainage Design
 • Planning & Scheduling
 • Construction & Installation Management
 • Site Supervision
 • BAS-U & BAS-P
 • Documentation, Information
 • Quality (QA/QC, IQ/OQ, PQ)
 • Health Safety Environmental

Vi sänker era totala kostnader med hjälp av BIM

Förbättrad informationsanvändning innebär färre misstag. En av huvudfunktionerna gällande BIM är strävan mot informativa 3D-modeller i alla stadier – från tidig planeringsfas till genomförande och underhåll, och slutligen demolering.

Enkelt beskrivet så handlar BIM om att dela och använda information. Om du har rätt information vid rätt tidpunkt så kan du jobba smartare och spara både tid och pengar.

Fredric Jacobson, Business Development Manager, Citec Sverige.

Läs mer om BIM (på engelska)

Det bästa med att arbeta på Citec är folket. Jag har aldrig jobbat på ett företag med en så fantastisk atmosfär! Oavsett om du pratar med verkställande direktörer eller yngre ingenjörer behandlar alla dig med respekt och är villiga att hjälpa till. Mångfalden av projekt håller mig på tårna och jag älskar att jag kan arbeta med människor och projekt från hela världen. Jag är stolt över att vara en del av Citec familjen.

Jessica Winslow, Head, Engineering Analysis

Lär känna oss på Citec (på engelska)

Kvalitet

Vi förstår vikten av högklassisk design i industriella projekt. Därför använder vi oss av de bästa kvalitetsstyrningssystemen och processerna som ständigt utvecklas och kontrolleras för att säkerställa felfritt projektgenomförande. Vi värdesätter kundens åsikt och siktar alltid mot högsta nivå gällande kundnöjdhet.

Läs mer om vår kvalitetspolicy (på engelska)

 

Citec Sveriges kontor

Citec Sweden: Karlstad

 • Lagergrens gata 4
 • 652 26 Karlstad

Citec Sweden: Stockholm

 • Liljeholmsstranden 5
 • 117 43 Stockholm

För mer information, kontakta:

Fredrik Nilsson
Managing Director
Citec Sweden
Phone: +46 761 88 19 50
Christian Lundberg
Head, Consultancy Sweden Stockholm
Citec Sweden
Phone: +46 722 23 80 69
Gustav Nilsson
Head, Consultancy Sweden Karlstad
Citec Sweden
Phone: +46 70 293 5955
Jessica Winslow
Head, Engineering Analysis
Citec Sweden
Phone: +46 70 253 7068